pondělí 22. října 2012

středa 10. října 2012

:)


DĚTI UDĚLALY RADOST ŽENÁM Z KONGA!

Před nějakou dobou jsme s dětmi v besídkách vybírali peníze na kozu, kterou koupila organizace Člověk v tísni a darovala ji ženám v Kongu. Připojili jsme se tak k projektu, který organizuje právě tato organizace. Později jsme zaplatili 30 slepic, které také pomáhají uživil tamější chudé rodiny.
Nás cíl je, aby naše děti ve sboru mohly se již od mládí učit dávat a myslet na potřebné a chudé, jak nás to učí Bible. Letos se zaměřujeme na misii  a k tomu nám napomáhá projekt " Uganda - škola v Mytianě", který je přes Misijní Agenturu Církve Bratrské. 


Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Mt. 5,7

Prosím rodiče, aby toto video pustili dětem :)
Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít.

Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mě.   Mt. 25,42 - 43

 ....Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe?
Když jim řeknete: "Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte," ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude?        
Jk.2, 15 - 16

čtvrtek 4. října 2012