úterý 26. března 2013

Byli jsme v Jezusalémě!! - foto ve fotogalerii

Tento víkend jsme podnikli výlet do vesničky Slivice u Milína. Bydleli jsme na faře a podnikali výlety. Tak například jsme navštívili blízký památník Vojna, který byl nejprve zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, poté tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu .
Ale největší radost byla, když jsme dorazili do Jerusaléma!! S ratolestí a bujarým pokřikem "hosanna", tak jako kdysi vjížděl Ježíš na oslu  a lidé před něj kladli palmové ratolesti. "Jan  12:13   Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“
A v neděli návštěva bohoslužby v místním kostele - začínající poutí na květnou neděli. Ale v tom kostele byla zima:) Více fotek z výletu zde

úterý 19. března 2013

Kurz pro vedoucí

Tento víkend proběhl kurz Dětského Odboru pro vedoucí, kteří pracují s dětmi. Sjeli jsme se z různým měst a strávili spolu příjemné a požehnané chvíle. Více fotek k zavzpomínání zde :)


čtvrtek 14. března 2013